Mask

Alvardag Group

Projektinjohto ja suunnitteluyritys

Alvardag Group Oyj on 2005 perustettu itsenäinen suomalainen projektinjohto ja suunnitteluyritys, jonka hankkeet ovat uudis- tai korjausrakentamisen sektorilla. Yritys toimi aikaisemmin nimellä Permiso Oy ja nimi on edelleen yrityksen aputoiminimenä käytössä. Yli 10 vuoden toiminta on tuonut Yhtiölle (Permiso) monipuolisen kokemuksen erityylisistä ja kokoisista hankkeista, minkä ansiosta yrityksen osaaminen on erittäin laaja-alaista, aina peruskorjauksista erikoisosaamista vaativiin uudiskohteisiin. Yhtiössä työskentelee tällä hetkellä noin 20 alan ammattilaista. Asuntotuotannossa Alvardag yhteistyö on avannut yhtiölle erinomaisen tavan tuottaa laadukasta korkeatasoisella arkkitehtuurilla varustettua uudistuotantoa.

Arvioitu hankkeen aloitus Q1 / 2019. Kahden asunto-osakeyhtiön, 28 korkeatasoisen perheasunnon muodostama kokonaisuus Etelä Tuusulassa. Lisää projektista täällä.

    Pitkän kokemuksen lisäksi Alvardag Group Oyj:n (Permiso) vahvuuksia ovat ammattitaitoinen henkilökunta sekä osaaminen projektien kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Toiminnan pääpaino onkin kokonaissuunnittelussa, alkaen kohteen arkkitehtisuunnittelusta, hankekehityksestä, toteutus suunnittelusta sekä projektinjohdosta. Olipa kyseessä sitten uudishanke tai korjauskohde, siitä pyritään saamaan taloudellisesti, käyttötarkoituksellisesti ja teknisesti mahdollisimman optimaalinen toteutus. Lisäksi varmistamme, että asetetut tavoitteet voidaan myös toteuttaa. Toimintamme kulmakivi on vahva kumppaniverkosto, kentällä olevat erikoisalojen urakoitsijat, ammattimaiset kiinteistön omistajat sekä suunnitteluorganisaatiot

Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen toisiaan tukevaan liiketoiminta-alueeseen:

HOMES Korkeatasoisten kotien suunnittelu ja rakennuttaminen, yksittäisten kiinteistöjen sekä asuinalueiden suunnittelu, kehitys ja toteutus. Yhtiön tavoitteena on vakiinnuttaa Homes -liiketoimintasegmentti noin 15-20 miljoonan euron vuotuiseen liikevaihtoon. Liiketoiminnassa panostetaan korkeaan laatuun, asiakasläheiseen yksilölliseen asumiskokemukseen, suunnitteluun sekä toteutukseen. Muista asuntotuottajista poiketen emme pyri tällä sektorilla liiketoiminnan kovaan kasvuun. Asiakkaanamme asioit aina suo­raan te­ki­jöi­den kans­sa Meille asiakaskontakti on tärkeää ja pyrimme koko ajan entistä parempiin ratkaisuihin kohteissamme. Haluamme olla suoraan yhteydessä tulevien asukkaiden kanssa. Kohteidemme asiakasvastaava huolehtii asukkaan toivomista valinnoista ja muutoksista. Vahvuutemme on oman suunnittelun myötä se, että asuntojen rakentamisen yhteydessä voidaan tehdä laajoja räätälöintejä asuntoihin, tulevan asukkaan kanssa yhdessä. Näin jokainen asiakkaamme saa kodin jonka juuri itse haluaa. PROJECTS Hankekehitykseen keskittynyt Projects liiketoiminta on vahvassa kasvussa ja yhtiö panostaa jatkuvasti lisää resursseja tälle segmentille. Projects / Hankekehitys -divisioonamme on erikoistunut mm. lisä- ja täydennysrakentamiseen vetovoimaisilla asuinalueilla, uusien asuinalueiden kaavoitukseen sekä yritys- ja asuinalueiden kehittämiseen.  Asiakaskuntamme muodostuu yrityksistä, maanomistajista sekä kotimaisista ja kansainvälisistä rahoittajista ja sijoittajista. Tavoitteena on hankkeissa aina ensisijaisesti parantaa omistajan vuokra- tai myyntituloa sekä varmistaa sijoitusten arvon säilyminen ajattelemalla jo hankekehityksen alkuvaiheessa koko hankkeen elinkaarta. Hankekehityksen ohjaavana tekijänä meillä ei ole pelkän sijoituksen arvon kasvattaminen vaan, kuten homes liiketoiminnassa, panostamme myös tässä korkealuokkaiseen arkkitehtuuriin, viihtyvyyteen sekä otamme huomioon jokaisen alueen tärkeät arvot. Näiden kaikkien yhdistäminen samaan pakettiin on henkilöstömme vahvuuksia. Hankekehitys käynnistyy vuosia ennen rakennustyömaan käynnistymistä. Kehittämis- ja hankesuunnitelmavaiheella on ratkaiseva rooli onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Ratkaisut vaikuttavat mm. toteutuskustannuksiin ja aikatauluihin, kohteen myynnin onnistumiseen sekä kohteen toiminnallisuuteen. Projects – hankkeissa on tällä hetkellä työn alla yli 100.000 kem2 asuin- ja liiketilaa Pääkaupunkiseudulla. Yhtiön varsinainen kasvu tapahtuu tässä liiketoimintasegmentissä

Mukaan kehityshankkeisiin

Haemme jatkuvasti uusia kehityskohteita pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta itselle ja asiakkaillemme

Et­sim­me jat­ku­vas­ti so­pi­via tont­te­ja / kiinteistöjä tu­le­vil­le ra­ken­nus ja kehitysprojekteille. Mi­kä­li olet myy­mäs­sä tont­tia, vajaakäyttöistä kiinteistöä tai sinulla on kaavoittamaton maa-alue PK seudulla, tar­joa si­tä meil­le joko ostettavaksi tai yhteistyössä kehitettäväksi.

TÖIHIN MEILLE

Haemme joukkoomme lisää monipuolisia osaajia. Suunnitteluryhmäämme haemme asemakaavatyöstä kokemusta omaavaa arkkitehtiä sekä projektijohto divisionaamme kustannuslaskennan osaajaa.